De fundamenten van Permamens

Permamens wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een maatschappij waarbij de aarde in balans is, waar alle elementen in symbiose met elkaar ZIJN, evenzo de mens, met respect voor onderlinge verschillen. Datgeen wat op mijn pad komt, mij raakt en mij help een beter mens te worden, zijn fundamenten die ik koester en graag wil delen. Hiermee hoop ik jou te inspireren. Voor mij zijn onze ontmoeting een oefening bij de ontwikkeling naar het ultieme Permamens ZIJN.

Bloemenweelde in permacultuur van Permamens

Permacultuur

Permacultuur werkt vanuit een holistisch wereldbeeld. Dit betekent dat alles wat er is, er mag zijn, een plaats verdient. Een plaats voor de mens is er ook, deze is echter niet onbegrensd. De mens dient zorg te dragen voor flora en fauna. De mens is onderdeel van het geheel, niet een superieure (be)heerser.

Op het perceel dat Permamens omvat, staat ons huis, dat ons als gezin veel ruimte biedt, en waarmee wij door middel van technologie duurzaam met energie om gaan. De ruimte eromheen biedt ruimte aan flora en fauna, waar aandacht is voor regenwaterbeheer en verschillende biotopen in ontwikkeling zijn. Echte co-creatie tussen mens en natuur. De eigenschappen van bossen, zandgrond, moeras, en vijver worden ontwikkeld, om zo veel mogelijk biodiversiteit te laten ontstaan.

Door middel van de app obsidentfy houd ik een database bij van de soorten die ik al heb aangetroffen in de tuin, waarbij ik cultivars probeer te vermijden in de database. Gewoon met de GSM zijn al ruim 160 soorten te vinden! Organismen onder de grond, zeer klein van stuk, of die niet willen stil zitten zijn daar nog niet bij.

Als jij dat ook wil, kan ik je daarbij helpen!


Yogamatjes in Permamenstuin

Mindfulness

Permacultuur en Deep Democracy integreren in je leefstijl, vraagt om vertraging in de uitvoering van je dagelijkse bezigheden en het vergroten van opmerkzaamheid van wat er gebeurt in jezelf, van wat je doet en en van hoe je dat doet. Volle aadacht voor lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens, emoties en gedachten is het vertrekpunt voor een duurzaam en kwaliteitsvol leven.
Permacultuur en Deep Democracy integreren in je leefstijl nodigt je ook uit om op zoek te gaan oude patronen die niet effectief zijn, met andere woorden, op zoek te gaan naar die patronen die jouw diepste waarden geweld aan doen, en waarbij je het moeilijk vind om die waarden voorop te stellen.

Mindfulness helpt bij het vertragen, bij bewustwording en bij het doorbreken van oude patronen. Mindfulness is waardevolle aanvulling in mijn ontwikkeling. In 2022 volgde ik een opleiding tot mindfulness-trainer, zodat ik ook deze ervaringen optimaal met je kan delen.

Deep Democracy en persoonlijke ontwikkeling als basis voor ethisch handelen in een permacultuur

Deep Democracy en Proceswerk

Ethiek is belangrijk binnen de permacultuur. We moeten nadenken over welke rol de mens speelt, wat zijn plaats is het geheel, waar grenzen liggen, etc. Onvermijdelijk dient de mens zijn gedrag daaraan te koppelen. Permamens helpt je op het pad destructief gedrag te herkennen en om te buigen, om permamens te worden. Broodnodig in een wereld met oplopende spanningen. Deep Democracy en Proceswerk kijken op een bijzondere, unieke manier naar de wereld, individuen en interacties, besluitvorming en conflict. Het gedachtengoed van Deep Democracy en Proceswerk is gebaseerd op zowel oude, spirituele wijsheden en ervaringen als hypothesen en bewijsmateriaal van rationele wetenschap. Deep Democracy en Proceswerk voorziet ook in concrete tools en methodieken om daden te stellen, waarmee iedereen, die vindt dat het beter moet, aan de slag kan.

Ik help je Deep Democracy en Proceswerk:
- te ervaren

- te (her)kennen
- toe te passen in jouw dagelijks leven

 Ben jij bereid te leren over Deep Democracy en Proceswerk?

Fysieke aarding

Fysieke aarding is een mooie aanvulling op het Permamens aanbod. Clint Ober is de grondlegger van Aarding. Hij onderzoekt het fenomeen al jaren en werkt aan het toepasbaar maken van aarding en de wetenschappelijke onderbouwing van aarding. Aarding beschouwt de helende kracht van de aarde vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt. 

 

Vrijwel iedereen kan beamen dat het in de natuur zijn je beter doet voelen en oude wijsheden en psychologische kennis bevestigen dat de natuur iets goeds met je doet. Aarding maakt dat gevoel concreet door te kijken naar de aard van de positieve energie die ervaren wordt. Aarding beschouwt ons lichaam als een bio-elektrisch lichaam. Dit bio-elektrische lichaam heeft een toevoer van elektronen nodig om positieve ladingen in ons lichaam te neutraliseren. Positieve ladingen ontstaan door interne processen en invloeden van buitenaf. Interne processen omvatten processen binnen ons immuunsysteem, externe invloeden omvatten straling van bijvoorbeeld tv, gsm en hoogspanningsmasten.

 

Als overdaad aan positieve ladingen onvoldoende wordt geneutraliseerd, kunnen ongemak en ziektes ontstaan. Oxidatieve stress en een disfunctionerend immuunsysteem zijn betrokken bij veel (welvaart)ziektes, zonder dat men weet wat de oorzaken  ervan zijn. Volgens Clint Ober is "ongeaard zijn", gevolgd door elektronendeficiëntie, de oorzaak. Hoewel ik het causale verband nog niet persé onderschrijf, ligt er toch al heel wat bewijs dat aarding tenminste een helend effect heeft op oxidatieve stress, het immuunsysteem en bepaalde ziektes. Dat er een eventueel causaal verband bestaat, kan vermoed worden omdat het epidemische verloop van deze aandoeningen parallel verloopt aan de ontwikkeling van kunststoffen en de toepassing daarvan in ons leven, zoals schoeisel en vloerafwerking.

 

Als Permamens wil ik het aarden onder ieders aandacht brengen. Ook zet ik me in voor onderzoek naar aarding door zelf onderzoek uit te voeren. Er zijn al diverse aardingsproducten op de markt.  Voor mijzelf zie ik geen meerwaarde in commercieel bezig zijn met verkoop van aardingsproducten. Goede producten kan ik u wel aanbevelen wanneer u met mij contact opneemt over aarding. Ik adviseer u over aarding en organiseer trainingen, workshops, demonstraties en lezingen. Ook kan ik u een gratis testperiode aanbieden. Mijn eerste tip: Loop zo veel mogelijk op blote voeten over zand en gras ipv over asfalt!

Afbeelding met tekst waarin mensen met fibromyalgie worden opgeroepen contact op te nemen. Zij kunnen gratis deelnemen aan een onderzoek. In het onderzoek wordt gekeken of fysieke aarding fibromyalgieklachten kunnen verlichten. Het onderzoek duurt 3 maanden. Aanmelden kan via info@permamens.com