Landbouwperceel "t Leen"

Landbouwperceel "t Leen" is een 1 ha groot perceel, gelegen tussen Roosendaal en Zegge en is in particulier bezit.

In de 19e eeuw was er bos, waarna het werd ontgonnen en een koeienwei werd.

Later werden er groenten geteeld, zoals rode kool. Een aantal jaar geleden werd het terug grasland.

Ondertussen ontstond bij Jan en mij de wens om er meer natuurwaarde aan te geven.

 

In het voorjaar van 2023 zijn we dan begonnen onze wens in vervulling te brengen.

Via meerbomen.nu konden we jonge scheuten van inheemse bomen verzamelen waarmee we een start konden maken met een windsingel.

Er staat nu al o.a. katwilg, esdoorn, wilde kastanje en lijsterbes.

We hopen dat de aanplant aanslaat, want we hebben gemerkt dat de bodem nog heel wat moet verbeteren om écht gezond te zijn.

De bodem is behoorlijk verdicht, door zware machines die jarenlang erover heen reden.

Er zijn regenwormen, maar verder weinig bodemleven doordat jarenlang drijfmest is uitgereden over het veld.

Het inbrengen van ruwe biomassa, niet kerende bodembewerking en het inbrengen van meerdere lagen van begroeiing, moeten bodemleven gaan stimuleren.

Het bodemleven zorgt er dan weer voor dat er lucht en bodemdiversiteit aanwezig is.

Een gezonde bodem levert gezondere gewassen op en een grotere wateropvangcapaciteit.

 

We maakten ook al een globaal inrichtingsplan voor het perceel.

In overleg met Waterschap Brabantse Delta wordt dit plan nu verder uitgewerkt, in samenwerking met een hydroloog en ecoloog.

Er zijn heel wat kansen om landschapselementen en waterelementen samen te brengen, waardoor een grote biodiversiteit de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Er loopt een grote sloot langs het perceel dat zich uitstekend leent voor natuurvriendelijke flauwe oevers.

Er is ruimte genoeg voor poelen die, mogelijk het jaarrond, niet droog zullen vallen, waardoor waterminnende natuur zich kan ontwikkelen.

In de grote sloot is daar nu weinig kans toe, vanwege de steile kanten en de felle stroming die er, vooral in de winter, is.

 

Het vraagt geduld voordat resultaten zichtbaar worden, maar het leuke vinden we vooral het proces om naar het resultaat toe te werken!

 

Zorg voor jezelf en natuur in permacultureel perspectief. Een druivelaar correct snoeien helpt je aan een grotere oogst. Wat doet de handeling van het snoeien met jou?

Activiteiten

Heb je zin om mee te doen?

Meldt je aan als:

* Meewerkend vrijwilliger: help mee met taken die uitgevoerd moeten worden

* Observator biodiversiteit: zoek en registreer waargenomen soorten en beheer de soortenlijst

* Aanbieder biomassa: heb je (oud) stro, (on)gehakseld snoeihout, cacaodoppen, onbewerkt karton, ..... laat het ons weten

We aanvaarden enkel zuivere fracties, geen gemengd groenafval. Hiermee minimaliseren we het risico op verontreiniging van invasieve soorten, zoals japanse duizendknoop

Neem contact op via info@permamens.nl